o nama

Srpski PEN centar je samostalan i autonoman deo Međunarodnog PEN-a, svetske organizacije pisaca, čije je sedište u Londonu.
Međunarodni PEN je nepolitička i nevladina organizacija s visokom kategorijom među članovima UNESCO. Osnovan 1921. godine u Londonu, Međunarodni PEN okuplja pisce iz 91 države sveta, udružene u 144 ravnopravna centra Međunarodnog PEN-a.
Naziv PEN nastao je prema engleskoj reči koja označava “pero” (pen), a čija tri slova istovremeno predstavljaju akronim za Pesnike, Esejiste i Noveliste, koji se mogu učlaniti u PEN. Nezvanično tumačenje značenje akronima PEN čulo se 1937. godine na kongresu u Parizu: Paix entre nous (Mir među nama). Srpski PEN centar osnovan je 25. februara 1926. godine kao prvi PEN klub u Jugoslaviji.
Osnivači Srpskog PEN centra u februaru 1926. godine bili su: Ivo Andrić, Milan Bogdanović, Milan Ćurčin, Miloš Crnjanski, Jovan Dučić, Miodrag Ibrovac, Vojislav Jovanović Marambo, Milan Kašanin, Gustav Krklec, Todor Manojlović, Marko Maletin, Veljko Milićević, Sibe Miličić, Veljko Petrović, Svetislav Petrović, Rastko Petrović, Bogdan Popović, Pavle Popović, Vladeta Popović, Isidora Sekulić, Svetislav Stefanović, Miloš Trivunac, Slobodan Jovanović, Ivo Vojnović, Dragiša Vasić, Aleksandar Vidaković, Stojan Živadinović i Oton Župančič.
Prilikom imenovanja prvih počasnih članova Međunarodnog PEN-a na 14. kongresu u Beunos Airesu 1936. godine od jugoslovenskih pisaca izabran je Jovan Dučić. Rad Srpskog PEN centra je obustavljen u aprilskom ratu 1941. godine.
Posle prekida od punih dvadeset godina (1941-1961), Srpski PEN centar je obnovljen tek 5. oktobra 1962. godine pod nazivom: Jugoslovenski PEN – Centar Beograd (kasnije: Srpski PEN centar).
Inicijativu za ponovno pristupanje Jugoslavije Međunarodnom PEN-u dao je Ivo Andrić, tadašnji predsednik Saveza književnika Jugoslavije, koji se 1952. u Veneciji susreo s međunarodnim sekretarom PEN Dejvidom Karterom.
Zahtev za obnovu Srpskog PEN centra u oktobru 1962. podneli su: Milan Đoković, Miloš N. Đurić, Jovan Hristić, Erih Koš, Ivan V. Lalić, Dušan Matić, Tanasije Mladenović, Predrag Palavestra, Miodrag Pavlović i Veljko Petrović.
Privržen Povelji Međunarodnog PEN-a i zastupanju njenih vrednosti u srpskom društvu, Srpski PEN centar je istrajno posvećen književnoj i kulturnoj komunikaciji sa evropskim i vanevropskim zemljama i kulturama. Srpski PEN centar ostvaruje intenzivnu međunarodnu saradnju koja se ogleda u učešću na kongresima i konferencijama Međunarodnog PEN, na velikim međunarodnim sajmovima knjiga i književnim festivalima, kao i na književnim simpozijumima.
Srpski PEN centar posebnu pažnju posvećuje međunarodnom predstavljanju i promovisanju srpske književnosti i kulture.
Srpski PEN centar od 1965. godine dodeljuje godišnju Nagradu najboljem stranom prevodiocu srpske književnosti.
Srpski PEN centar je 2006. godine osnovao bijenalnu Regionalnu konferenciju koja je za kratko vreme stekla visok ugled.
Srpski PEN centar objavljuje Godišnjak srpske književnosti na engleskom jeziku.
Izdavačka delatnost Srpskog PEN centra usmerena je na objavljivanje reprezentativnih antologija moderne i savremene srpske književnosti na engleskom jeziku.
Na Kongresu Međunarodnog PEN u Tokiju (septembar 2010) odlučeno je da Beograd i Srpski PEN centar budu domaćini Svetskog kongresa Međunarodnog PEN centra u septembru 2011. godine.

Predsednici Srpskog PEN centra
Bogdan Popović (1926-1929)
Milan Grol (1929-1932)
Svetislav Stefanović (1932-1934)
Milan Rakić (1934-1938)
Isidora Sekulić (1939 – nije preuzela dužnost)
Grigorije Božović (1940-1941)
Erih Koš (1962-1966)
Jara Ribnikar (1966-1980)
Vojislav Čolanović (1980-1982)
Boško Petrović (1982-1985)
Predrag Palavestra (1985-1989)
Miodrag Perišić (1989-1992)
Predrag Palavestra (1992-2000)
Jovan Hristić (2000-2002)
Vida Ognjenović (2003-)


Članovi Upravnog odbora Srpskog PEN centra

Vida Ognjenović
predsednica
dr Predrag Palavestra
počasni potpredsednik
dr Mihajlo Pantić
potpredsednik
dr Zoran Paunović
potpredsednik


Neda Nikolić Bobić
generalni sekretar
Vladislav Bajac
Gojko Božović
Arpad Vicko
Laslo Blašković
Vladimir Kopicl
Velimir Kostov
Ana Imširović-Đorđević
administrativni sekretar